Servis


Kontakt

Jestliže máte problém nebo nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na některém z uvedených kontaktů.

Haluska Jiří

Vedoucí servisu ATHAMAS s.r.o.
Pobočka Čechy
Tel. 603 142 675
Na Vyhlídce 239
252 29 Dobřichovice

Antonín Matušinský

Pobočka Morava-Slezsko
Tel. 734 302 425
Na Sedláky 70
Stanislavice
735 62 Český Těšín

E-mail info@pride.cz


Záruční servis

Záruční servis provádí naše firma do pěti dnů od nahlášení poruchy po celé České Republice.

Záruční servis se nevztahuje na poškození způsobené uživatelem, poškození v důsledku neuposlechnutí pokynů v návodu k použití a pokynů technika. Tyto opravy si hradí uživatel na vlastní náklady.
Záruční lhůta je 2 roky ode dne vydání EIV.


Pozáruční servis

Jelikož je vozík majetkem Vaší zdravotní pojišťovny, úhradu opravy provádí pojišťovna. Proto je potřeba vyřídit si poukaz na opravu.

Postup je následující:

1) Klient nahlásí poruchu servisu. Pokud je to možné tak poruchu nafotí a fotografie pošle na
info@pride.cz (tímto se celý proces urychlí)
2) Servis pošle kalkulaci ceny opravy zdravotní pojišťovně a nahlásí cenu opravy klientovi.
3) Klient si nechá od lékaře vypsat poukaz na opravu.
4) Tento poukaz odešle na svou pobočku pojišťovny, kde ho revizní lékař potvrdí a odešle buďto zpět
klientovi nebo servisu.
5) Po obdržení řádně vyplněného a schváleného poukazu provede servis opravu.


Bez řádně vyplněného a potrvzeného poukazu na opravu nemůže být oprava provedena.


Poukaz na opravu

Na správně vyplněném a potvrzeném poukazu nesmí chybět vyznačená pole:

Pokud neznáte cenu a doplatek, raději jí nevyplňujte nebo se informujte u servisu. Na poukaz se špatně vyplněnou cenou/doplatkem Vám nebude oprava provedena.

Kódy výkonů
0000275 Oprava
0005245 Výměna baterií

Zákon č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C nám uděluje povinnost vybírat od klientů poplatek 10% z ceny opravy. Výši doplatku Vám také sdělí servis.

Druhou stranu poukazu je po provedení opravy nutné opatřit dvěma podpisy klienta. Pokud posíláte poukaz za provedenou opravu dodatečně, je nutné tyto pole vyplnit.